Terug
<< Arum-friesland.nl


 
Sport - VV Arum - Historie v.v. Arum

HISTORIE V.V. ARUM 


Opgericht 1 november 1937
Clubtenue: shirt -geel /zwart - broek - zwart
Eerste bestuur: W. Rienks, M.R. Hiemstra, W. Dijksma, M. Huizinga en  P. Park.

Resultaten:

 Zondag        1946         Promotie naar de 2e klasse FVB
   1948  Kampioen 2e klasse FVB (geen promotie)
   1953  Kampioen 2e klasse FVB en promotie naar 1e klasse FVB
   1969  Degradatie naar de 2e klasse FVB
   1976  Degradatie naar de 3e klasse FVB
 Zaterdag  1979  Promotie naar de 2e klasse FVB
   2000  Promotie naar de 5e klasse KNVB district Noord
   2009  Promotie naar de 4e klasse KNVB district Noord
     

De voetbalvereniging Arum is een kleine vereniging die laatste jaren echter een groeiperiode doormaakte. Niet alleen groeide het ledental, ook de accommodatie mag er zijn. In het seizoen 1991/1992 kon de verenging een geheel nieuw veld in gebruik nemen. Op 9 mei 1992 vond de opening plaats van een met vereende krachten gebouwde kantine met opslag en kleedgelegenheid. Veld en kantine zijn eigendom van de sportstichting, een overkoepelend orgaan van alle sportverenigingen in Arum.

Natuurlijk is het niet altijd rozengeur en maneschijn geweest met Arum. Het was trouwens ook niet de eerste voetbalvereniging in dit dorp. De voorloper "Westergoo" was echter geen lang leven beschoren. Even leek het in juli 1941- drie en een half jaar na de oprichting van de v.v. Arum- mis te gaan. Het toenmalige bestuur wilde de vereniging opheffen vanwege, huns inziens, gebrek aan belangstelling en toewijding. In moeilijke tijden zijn er echter altijd mensen waar je op kunt bouwen. Een van hen was Meindert van der Weerd. Hij nam het voortouw en sleurde de vereniging door de moeilijke tijden. Hij werd op achttienjarige leeftijd tot voorzitter benoemd, een unicum dat ook de landelijke sportpers haalde.
 
Arum beleefde haar beste jaren op het sportieve vlak na de bevrijding. Dat begon in 1946 met een promotie vanuit de 3e klasse FVB naar de 2e klasse. In het seizoen 1947/1948 werd de club zelfs kampioen in de 2e klasse F. Promotie naar de 1e klasse zat er toen echter nog niet in. Deat gebeurde vijf jaar later. Opnieuw kon in het seizoen 1952/1953 de kampioensvlag in top. Arum was in de 2e klasse A haar tegenstanders Dronrijp, Beetgum, Foarut en trynwalden de baas gebleven.
Nu was er wel promotie naar de hoogste klasse van de Friesche Voetbalbond in de zondagcompetitie. Want Arum was aanvanklijk alleen maar een zondagsclub. Jarenlang hield men uitstekend stand in de 1e klasse van de FVB. In het begin van de jaren zestig kende de vereniging qua ledental zelfs een grote bloeiperiode.
Toen echter in 1964 in het naburige Achlum de voetbalvereniging "Stormvogels" werd opgericht, gevolgd door "Mulier" in Witmarsum in 1967, brak er een moeilijke periode aan. Dat uitte zich in 1969 door degradatie naar de 2e klass FVB. En nog was het dieptepunt niet bereikt, want in 1976 daalde Arum nog verder af, namelijk naar de 3e klasse FVB. De zondagsclub verdween een paar jaar later zelfs helemaal van het toneel!
Inmiddels was (in 1973) de zaterdagafdeling van Arum opgericht, die nu de belangrijkste rol binnen de vereniging ging spelen. In de overgangsperiode van de zondagsclub naar zaterdagvoetbal was Arum enige tijd zoekende maar nadat de zaterdagclub in 1979 naar de 2e klasse FVB was gepromoveerd  (op verzoek), zat de positieve lijn er alweer gauw in. Maar toch duurde het meer dan 20 jaar eer Arum weer eens een promotie meemaakte. In 2000 was het raak. Toen promoveerde Arum via de nacompetitie van de 6e klasse (voorheen 2e klasse FVB) naar de 5e klasse K.N.V.B. district Noord. En het gaat nog steeds crescendo.
Ook "Stormvogels" speelde hierbij een belangrijke rol. Sinds 1988 kunnen beide verengingen gecombineerde juniorenteams inzetten. Een prima zaak. In 1986 kwam er weer een seniorenelftal bij op de zondag. Helaas ging dit in 2002 weer ter ziele. Qua Dames afdeling timmert Arum ook alweer jaren aan de weg. In 1987 begon Arum voorzichtig met een meisjes team. Nu is de Dames afdeling springlevend en spelen er ook een aantal meiden in de jeugdteams.

Ook in de winterstop blijft de voetbalvereniging dankzij een winterprogramma actief. Twee festiviteiten verdienen het er even uitgelicht te worden. Sinds 1954 wordt er jaarlijks een biljarttoernooi gehouden voor leden en donateurs. De jeugd tot vijftien jaar strijd, traditiegetrouw tussen de kerst en Oud en Nieuw, al sinds 1979 om de titel "sportman van het jaar", een allround sport en spelcompetitie.

Natuurlijk kent ook de v.v. Arum door de jaren heen enige markante figuren. Zoals Siebe Huizinga. Hij hield samen met de al eerder genoemde Meindert van der Weerd de v.v Arum op de been in de oorlogsjaren. Uit een ietwat recenter verleden kunnen we de namen noemen van de enige twee ereleden die de vereniging kent, namelijk Piet Folkerts (oud-bestuurslid) en Rinze Veenstra (oud-bestuurslid / trainer).
In juni 1989 nam Jacob van Althuis afscheid als speler van Arum 1, na maar liefst 22 jaar in het eerste te hebben gespeeld. Ook was hij vele jaren bestuurslid.

Ook de FVB toonde door de jaren heen haar dank aan verschillende van deze mensen. Ziveren spelden van verdienste waren er voor Siebe Huizinga, Meindert van der Weerd, Piet Folkerts en Johannes van IJs.
 
Als laatste willen we nog even het clubblad aanhalen, dat in 1985 het levenslicht zag en sindsdien qua inhoud en uiterlijk stevig aan de weg timmert.

"Arum" een vereniging met een sterk verleden en een heldere toekomst. 


Uit het archief...de voorloper van de v.v. Arum n.l.: v.v. Westergoo.
Deze vereniging is in 1932 opgericht. Maar na de zomer van 1935 kon in het archief van de Leeuwarder Courant niets meer terug vinden over deze club. Van de Westergoo periode was in het v.v. Arum archief alsmede in het archief van Oane Anema (dorpsarchievaris) géén foto aanwezig. Totdat Oane Anema deze onderstaande foto ontving van Wieger van der Weerd uit Weringerwaard. De afbeelding is een gedeelte van een foto die gemaakt is tijdens een optocht van september 1935 ter ere van het 40 jarig bestaan van de k.v. Willem Westra.

 

Op de foto zien we een aantal aspiranten in het Westergoo tenue. Het originele shirt, zwart met gele baan in het midden en zwarte broek. De v.v. Arum heeft dit tenue nu nog steeds en is dus een erfenis uit die tijd. Op de achtergrond ziet u een spandoek met daarop de letters “stergo”. De letters van natuurlijk Westergoo. Bestond de vereniging toen nog? Of was het een oproep van jeugdleden om de vereniging voort te laten bestaan? We zullen het niet weten. In ieder geval kunnen we nu stellen dat daarna niets meer van deze vereniging is vernomen. 


Ereleden 


Foto genomen tijdens de algemene ledenvergadering d.d. 19 oktober 2011
Vlnr: Piet Folkerts, Rinze Veenstra, Johannes van IJs, Hidde Reinsma en Jacob van Althuis

Piet Folkerts
Folkerts werd op 23 mei 1984 tot erelid benoemd.
Staat van dienst:
18 seizoenen bestuurslid, waarvan 12 seizoenen secretaris.
4 seizoenen leider Arum 1 zaterdag.
Kreeg op 12 september 1987 de zilveren F.V.B.-speld. (50 jarig jubileum v.v.Arum)
Werd op 9 oktober 1957 lid van de v.v.Arum

Rinze Veenstra
Veenstra werd op 17 mei 1991 tot erelid benoemd.
Staat van dienst:
12 seizoenen bestuurslid, waarvan 5 seizoenen voorzitter.
12 seizoenen trainer/coach Arum 1, waarvan ook 9 seizoenen trainer van de overige senioren.
Werd in augustus 1977 lid van de v.v.Arum

Johannes van IJs
van IJs werd op 27 oktober 2004 tot erelid benoemd.
Staat van dienst:
13 seizoenen bestuurslid, waarvan 3 seizoenen penningmeester en 8 seizoenen voorzitter. 18 seizoenen trainer van het eerste elftal (laatse seizoen trainer/coach). Waarvan ook 9 seizoenen trainer van de overige senioren. Overige elftallen:
A- & B-junioren, 4 seizoenen
C-junioren, 4 seizoenen
D-pupillen, 1 seizoen
E-pupillen, 3 seizoenen
Kreeg op 12 september 1987 de zilveren F.V.B.-speld. (50 jarig jubileum v.v.Arum)
Werd in december 1962 lid van de v.v.Arum

Hidde Reinsma
Reinsma werd op 27 oktober 2004 tot erelid benoemd.
Staat van dienst:
17 seizoenen bestuurslid, waarvan 17 seizoenen penningmeester en daarbij 5 seizoenen voorzitter.

Jacob van Althuis
van Althuis werd op 20 oktober 2006 tot erelid benoemd.
Staat van dienst:
14 seizoenen bestuurslid, waarvan 3 seizoenen penningmeester en 3 seizoenen secretaris.
6 seizoenen leider van het eerste elftal, daarvoor ook 6 seizoenen leider/trainer van de diverse jeugdteams.
Loopbaan actief voetballer: 22 jaar in de hoofdmacht van de vvArum gespeeld (groot aantal jaren als aanvoerder), waarbij op 40 jarige leeftijd d.m.v. een symbolische rode kaart afscheid is genomen.  

 


Terug naar boven